logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small

Operacja ma na celu:

„Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji
odmian rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin; Innowacyjne
działania marketingowe”

rzepak768
logo-sekca-glowna

CELEM operacji jest wytworzenie NOWEGO GENOTYPU RZODKWI oleistej o korzystnych właściwościach fitosanitarnych i nawozowych(chemicznych, fizycznych, retencyjnych).

Uprawa nowej generacji rzodkwi oleistej o długim palowym korzeniu przyczyni się do bardzo potrzebnej BIOLOGIZACJI ROLNICTWA, poprawiając działanie nawozowe, strukturotwórcze gleby i fitosanitarne międzyplonu.

Kolejnym celem projektu jest UDOSKONALENIE TECHNOLOGII UPRAWY wymienionej rzodkwi oleistej w międzyplonie. Natomiast odpowiednio dobrana i przeprowadzona strategia marketingowa ma przyczynić się do popularyzacji rzodkwi i metody jej uprawy wśród producentów rolnych, szczególnie na terenie kraju.

logo-nowosc
logo-rzodkiew-pomarancz