logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small

partnerzy projektu

Konsorcjum INNOWACYJNA RZODKIEW
zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr
00044.DDD.6509.00114.2019.02 składa się z

LIDER PROJEKTU
Przedsiębiorstwo Nasienne
ROLNAS Sp. z o.o.,
z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Powstańców Warszawy 6F,
85-681 Bydgoszcz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytutem Badawczym, z siedzibą w Radzikowie 05-870 Błonie, Oddział w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
jednostka naukowo-badawcza

Instytut Genetyki Roślin PAN,
ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
jednostka naukowo-badawcza

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z siedzibą w Minikowie 1,
89-122 Minikowo – ośrodek doradczy

logo-4

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy
z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Hetmańska 38,
85-039 Bydgoszcz – związek rolników

logo-5

Rolnik
Juliusz Młodecki,
gospodarstwo Radzicz

logo-rzodkiew-pomarancz

Rolnik
Mateusz Stanek,
gospodarstwo Sokolniki

logo-rzodkiew-pomarancz

Rolnik
Zbigniew Łopuski,
gospodarstwo Wilcze Jary

logo-rzodkiew-pomarancz

Rolnik
Piotr Tomaszewski,
gospodarstwo SadkI

logo-rzodkiew-pomarancz
logo-sekca-glowna