logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small
igr-pan

BADANIA IGR Poznań

Doświadczenie polowe

W warunkach polowych w dwóch lokalizacjach w Polsce (Lubelszczyzna, Mazury), na powierzchniach ok. 5 ha
na gospodarstwo przez dwa lata prowadzone są doświadczenia wdrożeniowe polegające na wysiewie rzodkwi
oleistej w międzyplonie, a także gorczycy, facelii i rzepaku (na małych powierzchniach). Część pola jest ugorowana.
Badania prowadzone są na polach, na których w poprzednich latach stwierdzono duże nasilenie kiły kapusty na roślinach kapustowatych (rzepak,
warzywa kapustowate). Przed założeniem doświadczenia, a także po nim wykonywane są analizy gleby (ocena pod względem zawartości makro
i mikropierwiastków, węgla organicznego, pH oraz azotu). Próby gleby poddane są badaniom mikrobiomu glebowego oznaczonego metodą
sekwencjonowanie nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS). Stężenie patogenu w glebie określone są metodami molekularnymi (Realtime PCR i LAMP). Na korzeniach rzodkwi nie stwierdzono objawów kiły kapusty.

Objawy kiły kapusty na rzepaku w Polsce.
Pobieranie prób gleby.
Procedura uzyskiwania czystych izolatów Plasmodiophora brassicae.

Doświadczenie szklarniowe

W doświadczeniu wazonowym w kontrolowanych warunkach temperatury i oświetlenia roślin przeprowadzono test fitopatologiczny dla oceny
wpływu rzodkwi, gorczycy, facelii, czarnego ugoru oraz podatnej i odpornej odmiany rzepaku na kiłę kapusty, powodowaną przez pierwotniaka
Plasmodiophora brassicae. W tym celu na podatnych genotypach rzepaku i rzepiku namnożono izolaty reprezentujące poszczególne patotypy
patogena. Zastosowano wszystkie poznane dotąd patotypy P. brassicae w Polsce. Objawy porażenia występujące na korzeniach zdiagnozowano
pod względem nasilenia porażania przez poszczególne patotypy, zgodnie z czterema systemami ich identyfikacji (Buczacki Somé, Strelkov,
Williams). Oznaczenie stężenia patogena po doświadczeniu zostanie wykonano z wykorzystaniem metod molekularnych (Real-time PCR,
LAMP). Doświadczenie zostanie powtórzone dwukrotnie (dwa powtórzenia biologiczne). Doświadczenia wazonowe posłużą do wybrania modelu
doświadczalnego do zastosowania w rizotronach na platformie fenotypowej.

Test szklarniowy w projekcie EPI IR Badanie odporności rzodkwi oleistej i innych roślin testowanych na kiłę kapusty.
36 kastr z izolatami Plasmodiophora brassicae reprezentujący różne patotypy i ich mieszaniny

Fenotypowanie

W okresie wiosennym 2023 r. odmiana rzodkwi wybrana na podstawie doświadczeń ścisłych wazonowych zostanie poddana ocenie rozwoju
podziemnej i nadziemnej części roślin na platformie fenotypowej Jülich Plant Phenotyping Centre w Niemczech, w rizotronach umożliwiających
nieinwazyjną analizę wzrostu systemu korzeniowego roślin. Rośliny będą traktowane inokulum wybranych patotypów / stężeń patogena, na
podstawie obecnie wykonywanych testów wazonowych. Kontrolę będą stanowiły rośliny rosnące na podłożu nie zawierającym zarodników
P. brassicae. W celu wykonania tego zadania pracownicy zespołu będą uczestniczyli w badaniach w JPPC (5 tygodni) w celu przygotowania,
przeprowadzenia oraz likwidacji.

logo-sekca-glowna