logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small

Opis projektu, głównych zadań i celów operacji:

Cel operacji

Celem operacji jest wytworzenie nowego genotypu rzodkwi oleistej o korzystnych właściwościach fitosanitarnych i nawozowych (chemicznych,
fizycznych, retencyjnych) oraz udoskonalenie technologii uprawy wymienionej rzodkwi w międzyplonie. Odpowiednio dobrana i przeprowadzona
strategia marketingowa ma przyczynić się do popularyzacji rzodkwi i metody jej uprawy wśród producentów rolnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji:

1. Podjęcie działań, które zmienią niekorzystny udział międzyplonów, w tym rzodkwi oleistej, na terenie Polski w zakresie upraw buraka cukrowego,
ziemniaka i rzepaku.
2. Wytworzenie nowego genotypu, połączone z popularyzacją udoskonalonej technologii jej uprawy przyczyni się do tak bardzo potrzebnej
biologizacji rolnictwa, „gospodarowania z poszanowaniem i zastosowaniem praw natury”.
3.Badania wykazujące czy nowa odmiana i zmodyfikowana technologia uprawy rzodkwi wpływają na poprawę działania nawozowego,
strukturotwórczego gleby i fitosanitarnego międzyplonu. W warunkach braku wody, zwłaszcza utrzymujących się w ostatnich latach suszy,
niezmiernie istotne znaczenie ma walor długiego, palowego korzenia rzodkwi, sprzyjającego zmagazynowaniu wody w swojej strukturze,
a docelowo poprzez zimowy powolny rozkład korzenia utrzymania jej w płytszych warstwach gleby.
4. Opracowanie skutecznej strategii marketingowej, propagującej walory nowych odmian rzodkwi oleistych, które stworzą warunki do regeneracji
zdegradowanych, intensywnie użytkowanych stanowisk i wpłyną na ustabilizowanie poziomu plonowania roślin okopowych, w tym korzeniowych
oraz oleistych. Innowacyjne odmiany nowej generacji rzodkwi oleistej o długich korzeniach oraz udoskonalona technologia uprawy powinny
znaleźć znacznie szersze zastosowanie w krajowej praktyce rolniczej, ale także zyskać uznanie u plantatorów w innych krajach UE.
5. Produktem oferowanym do sprzedaży będą nasiona rzodkwi lub mieszanki z jej znacznym udziałem. Inne gatunki roślin wchodzące w skład
mieszanek np. facelia, gorczyca, zintensyfikują korzystne oddziaływanie fitosanitarne, nawozowe i retencyjne oraz znacznie poprawią skład
i strukturę gleby.

logo-sekca-glowna