logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small

aktualności

WDRAŻAMY DZIAŁANIA REKLAMUJĄCE NOWĄ GENERACJĘ RZODKWI OLEISTEJ

Prowadzone będą z udziałem realizatorów operacji akcje przybliżające i reklamujące innowacyjne odmiany i technologię uprawy w ramach szkoleń
dla plantatorów i seminariów z udziałem prelegentów – realizatorów etapów badawczych i hodowlanych oraz z wykorzystaniem własnej bazy
szkoleniowej (ośrodek szkoleniowy KPODR Minikowo i lokalizacje wybrane przez OZPBC Bydgoszcz).

Upowszechniane będą wyniki badań dotyczących działania nawozowego i sanitarnego nowych odmian rzodkwi oleistej w uprawie buraka
cukrowego, ziemniaka i rzepaku. Promowane będą efekty prac hodowlanych związanych z wytworzeniem nowych genotypów/odmian rzodkwi
oleistej, odznaczających się dużą masą i długością korzenia oraz szerokim zakresem działania fitosanitarnego i nawozowego.

Opracowywane jest innowacyjne postępowanie marketingowe. Fundamentem działań związanych z wprowadzeniem nowego produktu na
rynek (nowej generacji rzodkwi oleistej) będzie całościowe zarządzanie przedmiotowym projektem według innowacyjnej metodyki NPD (new
product development). Jest to metoda działania, która pozwala na skuteczne zarządzanie innowacyjnymi produktami, wykorzystywana dotąd
tylko przez firmy technologiczne. Elastyczność tej metody oraz łatwa możliwość dopasowania do specyfiki, praktycznie każdej branży, pozwala
na zastosowanie jej w tym projekcie. Stanowi to pod kątem procesowego zarządzania marketingiem swoistą innowację, ponieważ w branży
reprezentowanej przez Konsorcjum tego, typu metodyka nie była dotąd wykorzystywana. Motywem przewodnim metodyki New Product
Development jest unikatowa dla danego projektu integracja tradycyjnych i nowoczesnych działań marketingowych, tzw. połączenie świata offline
i online. Wykorzystana będzie do tego strategia o nazwie omnichannel, która z jednej strony zakłada wielokanałowe dotarcie do zdefiniowanej
grupy docelowej produktu, a z drugiej wysoką personalizację komunikacji na każdym etapie styku odbiorcy z marką. Strategie typu omnichannel
to w tym momencie najnowocześniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie planów marketingowych, które pozwalają w nowoczesny i
innowacyjny sposób komunikować wejście nowego produktu na rynek.

europejski-fundusz-rolny
logo-sekca-glowna